przygotować


przygotować
Przygotować teren, grunt itp. «stworzyć odpowiednie warunki do czegoś»: Już teraz więc poczynał pan Ksawery badać nastroje szlachty swojego powiatu, aby się ugruntować w postanowieniu i przygotować teren do przyszłej agitacji. L. Kruczkowski, Kordian i cham. Kazia za pomocą zwierzeń stworzyła atmosferę przyjaźni, przygotowała grunt... Chodziło jej o zdobycie zaufania ojca, o wprowadzenie Alioszy z powrotem do naszego domu. J. Brzechwa, Owoc.
Przygotować (komuś) przedpole zob. przedpole.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przygotować — dk IV, przygotowaćtuję, przygotowaćtujesz, przygotowaćtuj, przygotowaćował, przygotowaćowany przygotowywać ndk VIIIa, przygotowaćowuję, przygotowaćowujesz, przygotowaćowuj, przygotowaćywał, przygotowaćywany 1. «przyrządzić, zrobić coś w… …   Słownik języka polskiego

  • przygotować (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. przygotowywać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przygotowywać się – przygotować się — {{/stl 13}}{{stl 7}} przygotować siebie do czegoś, na coś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przygotowywać się do egzaminu, do odczytu, wykładu. Przygotować się na śmierć. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przygotowywać — Przygotować teren, grunt itp. «stworzyć odpowiednie warunki do czegoś»: Już teraz więc poczynał pan Ksawery badać nastroje szlachty swojego powiatu, aby się ugruntować w postanowieniu i przygotować teren do przyszłej agitacji. L. Kruczkowski,… …   Słownik frazeologiczny

  • teren — Przygotować teren zob. przygotować. Teren równy, gładki jak stół zob. stół 5 …   Słownik frazeologiczny

  • przygotowywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, przygotowywaćowuję, przygotowywaćowuje, przygotowywaćany {{/stl 8}}– przygotować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia, przygotowywaćtuję, przygotowywaćtuje, przygotowywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • grunt — 1. Coś, np. zdrowie, pieniądze, to grunt; grunt to zdrowie, pieniądze itp. «coś, np. zdrowie, pieniądze, jest najważniejsze, zasadnicze, podstawowe, decydujące o powodzeniu, sukcesie»: Praca to grunt! A wy to byście wiecznie świętowali. T. Dołęga …   Słownik frazeologiczny

  • nastawić — dk VIa, nastawićwię, nastawićwisz, nastawićstaw, nastawićwił, nastawićwiony nastawiać ndk I, nastawićam, nastawićasz, nastawićają, nastawićaj, nastawićał, nastawićany 1. «wysunąć, zwrócić coś w jakimś kierunku; poddać działaniu czegoś» Nastawić… …   Słownik języka polskiego

  • przygotowanie — n I 1. rzecz. od przygotować. 2. lm D. przygotowanieań zwykle w lm «czynności, zabiegi, starania wykonywane z myślą o czymś, co ma nastąpić» Przygotowania wojenne. Przygotowania do podróży, do wyjazdu. Przygotowania do wesela, do zabawy.… …   Słownik języka polskiego

  • przygotowywać — ndk VIIIa, przygotowywaćowuję, przygotowywaćowujesz, przygotowywaćowuj, przygotowywaćywał, przygotowywaćywany forma ndk czas. przygotować (p.) przygotowywać się 1. forma ndk czas. przygotować się (p.) 2. «być przygotowywanym, urządzanym»… …   Słownik języka polskiego